Zákazková tlač etikiet

V prípade, že nepotrebujete potláčať veľké množstvá etikiet, ponúkame vám tlač etikiet ako službu. Potlačené etikety môžu obsahovať rôzne číselné rady, čiarové kódy či adresy, rovnaké či variabilné informácie.

Príklady použitia vopred potlačených etikiet:

  • Adresné štítky pri jednorazových zasielacích, marketingových a podobných  akciách;
  • Identifikačné etikety pri zavedení systému evidencie majetku;
  • Regálové či pozičné etikety pri otvorení novej prevádzky, skladu a pod.;
  • Etikety v distribúcii prepravných jednotiek;
  • Predtlačené etikety na identifikáciu laboratórnych či iných  vzoriek a materiálov;
  • Reklamné, bezpečnostné, plombovacie etikety;
  • Jedinečné etikety so sériovými číslami, šaržami, dátumami výroby, spotreby a expirácie;
  • Etikety na akciové preceňovanie a iné marketingové aktivity a pod.;
  • Etikety špeciálnych tvarov, materiálov, formátov napr. pre zlatníctva, záhradníctva a pod.

Zákazková tlač a výroba plastových kariet

Okrem služby tlače etikiet poskytujeme svojim zákazníkom aj službu tlače plastových kariet. Podrobnejšie informácie o plastových kartách a o možnostiach ich potlače ako služby nájdete tu, alebo nás neváhajte kontaktovať.  

← Späť ↑ Hore

 

Kontaktný formulár